Przydatne informacje

Leasing operacyjny:

 • właścicielem przedmiotu leasingu jest firma leasingowa i to ona dokonuje odpisów amortyzacyjnych;
 • kosztem uzyskania przychodu jest opłata wstępna, koszt rejestracji, ubezpieczenie przedmiotu leasingu, okresowe opłaty leasingowe, również materiały eksploatacyjne i naprawy związane z przedmiotem leasingu, zatem przedsiębiorca może „wrzucać w koszty”  raty leasingowe w pełnej wysokości jak również opłaty związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu np. zakup opon oraz innych części samochodowych, naprawy oraz ubezpieczenia ;
 • podatek VAT jest doliczany do okresowych opłat leasingowych;
 • leasingobiorca może odliczać w całości podatek VAT od paliwa przy samochodach spełniających warunki ustawy VAT;
 • leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych , więc podatkowo wartość aktywów nie zmienia się;
 • w przeciwieństwie do kredytu nie obciąża bezpośrednio zdolności kredytowej zwłaszcza w przypadku małych przedsiębiorców, znacznie łatwiej ubiegać się o inne produkty chociażby kredyt mieszkaniowy ponieważ leasingu ” nie widać z BIK-u”;

Leasing finansowy:

 • leasingobiorca  dokonuje odpisów amortyzacyjnych; leasingobiorca  staje się właścicielem przedmiotu leasingu automatycznie po wpłacie ostatniej raty oraz otrzymaniu dokumentu o przeniesieniu własności.
 • kosztem uzyskania przychodów są wydatki związane z eksploatacją przedmiotu leasingu oraz część odsetkowa raty leasingowej zatem „nie wrzucimy w koszty” całej raty;
 • podatek VAT naliczany od całej wartości przedmiotu leasingu jest płatny z góry;
 • leasingobiorca otrzymuje fakturę na całą wartość dostawy w związku z czym ma prawo jednorazowo odliczyć VAT od zakupu;
 • leasingobiorca może odliczać w całości podatek VAT od paliwa przy samochodach spełniających warunki ustawy VAT;

Leasing operacyjny daje wymierne korzyści w związku z czym można go stosować we wszystkich przypadkach, natomiast finansowy najlepiej zastosować kiedy chcemy odliczyć VAT „od razu”,  chcemy zastosować przyspieszoną amortyzację lub przedmiot leasingu ma niską stawkę amortyzacji, a przede wszystkim kiedy chcemy spłacić leasing w dowolnym momencie.

Różni  przedsiębiorcy wymagają różnych rozwiązań dlatego przed dokonaniem zakupu i wyboru rodzaju finansowania należy zrobić dokładną analizę transakcji. W prosty sposób można obliczyć korzyści podatkowe. Po zebraniu ofert najlepiej zgłosić się do swojego doradcy podatkowego/księgowej.

 

Jakie są różnice pomiędzy leasingiem a kredytem?

Jak w przypadku l.operacyjnego i finansowego stojąc przed wyborem czy leasing czy kredyt wszystko tak naprawdę zależy od sytuacji finansowej firmy i rodzaju kupowanego środka trwałego. Decydując się na kredyt napewno jesteśmy bardziej niezależni. Jesteśmy właścicielami danego przedmiotu, a więc możemy korzystać z ulg amortyzacyjnych jak również możemy jednorazowo odliczyć VAT od zakupu, co dla wielu firm jest dużym zastrzykiem finansowym i przyczynia się do poprawy płynności finansowej. Mamy większą swobodę w wyborze ubezpieczenia komunikacyjnego i znacznie mniej problemów w przypadku szkody  częściowej . Jednak naszym kosztem nie będzie już cała rata jak w l. operacyjnym, a jedynie odsetki. Czas trwania umowy nie jest uzależniony od przepisów podatkowych, ale od tego w jakim czasie chcemy spłacić kredyt i od tego jaką mamy zdolność kredytową. Często przy zakupie używanych lub trudno zbywalnych środków trwałych  większe możliwości daje kredyt niż leasing, ponieważ banki przyjmują inne zabezpieczenia np. hipotekę, a firmy leasingowe takiej praktyki nie stosują. Zatem starsze środki trwałe np starsze samochody osobowe i dostawcze łatwiej i na dłuższy okres sfinansujemy kredytem. Firmy leasingowe mają wymagania co do wieku jak również co do pochodzenia przedmiotu leasingu, natomiast przy kredycie ma to dużo mniejsze znaczenie np. samochód w kredycie kupimy również od osoby prywatnej. Jeśli chcemy wcześniej spłacić kredyt mamy taką możliwość jednak należy pamiętać, że niektóre banki stosują prowizję za wcześniejszą spłatę(zawsze można próbować wnioskować o odstąpienie od naliczenia takiej prowizji). Przy leasingu sprawa jest utrudniona lub niemożliwa. Są różne sytuacje w życiu i jeśli firma znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej postępowanie windykacyjne będzie bardziej dotkliwe i kosztowne w przypadku leasingu. Firma leasingowa windykuje nie tylko dług, ale i koszty związane z odebraniem przedmiotu leasingu. Natomiast przy kredycie cała procedura jest znacznie dłuższa co daje przedsiębiorcy więcej czasu na zdobycie środków finansowych. Ogromnym minusem jest jednak fakt, że każdy zakup „na kredyt” jest widoczny w BIK, a więc wszystkie opóźnienia w spłacie również.Jak widać są plusy i minusy zarówno leasingu jak i kredytu. Napewno złym doradcą jest pośpiech i brak analizy pod kątem indywidualnych potrzeb. Dlatego przed dokonaniem wyboru porozmawiajmy z naszym doradcą podatkowym, księgową oraz z osobą doświadczoną pracującą w sektorze finansowym.

Jak wygląda procedura przyznawania kredytu samochodowego??

Jeszcze kilkanaście lat temu otrzymanie kredytu na zakup pojazdu było dość skomplikowane. Dlatego konsumenci najczęściej wybierali zwykły kredyt gotówkowy. W tej chwili banki oferują  atrakcyjne oprocentowania kredytów samochodowych, a procedury są uproszczone do minimum.Wystarczy wybrać wymarzony samochód i można cieszyć się zakupem w niedługim czasie. Kredytowane są pojazdy zarówno nowe jak i używane, a spłatę można wydłużyć nawet do 10 lat(nowe) i 9 lat(używane). Co bardzo ważne banki akceptują nie tylko pojazdy od dealerów czy komisów samochodowych, ale również od osób prywatnych, a także sprowadzane z zagranicy. Oprócz zakupu możemy skredytować także ubezpieczenie, dodatkowe wyposażenie auta, a nawet koszty eksploatacyjne w sumie możemy uzyskać do 110% wartości pojazdu.  W przypadku pojazdów o niższej wartości  zazwyczaj nie jest wymagane ubezpieczenie AC, natomiast przy samochodach o wyższej wartości Auto Casco jest obowiązkowe. Należy jednak odpowiedzieć sobie na pytanie czy stać nas na brak takiego ubezpieczenia w przypadku drogiego auta?Istotną rzeczą jest również w wielu przypadkach brak wpłaty własnej, dzięki czemu zgromadzone środki można zainwestować.Procedura jest bardzo prosta.

 • wybieramy pojazd, jeśli to konieczne wpłacamy zaliczkę do sprzedającego
 • kompletujemy dokumenty-będzie potrzebna fv pro forma lub jeśli nie mamy dane sprzedającego i dane auta, dokumenty tożsamości wnioskujących, dokumenty potwierdzające dochód w zależności od źródła uzyskiwania dochodu
 • składamy wniosek do wybranego banku
 • po otrzymaniu decyzji pozytywnej podpisujemy umowę kredytu oraz umowę przewłaszczenia pojazdu-zabezpieczeniem kredytu zazwyczaj jest zastaw bankowy na pojeździe, oznacza to, że jesteśmy właścicielami samochodu, a bank jest tylko współwłaścicielem
 • następnie po  otrzymaniu  kompletu potrzebnych dokumentów z banku oraz od sprzedającego  udajemy się do wydziału komunikacji zarejestrować pojazd
 • po rejestracji oczywiście musimy samochód ubezpieczyć, wybór akceptowanych przez banki towarzystw jest dużo większy niż w przypadku leasingu, ale są również ubezpieczyciele nieakceptowani dlatego warto wcześniej zapytać swojego doradcę
 • po zarejestrowaniu i ubezpieczeniu pojazdu oddajemy do banku potwierdzoną przez wydział komunikacji umowę przewłaszczenia oraz polisę ubezpieczeniową, a bank po zweryfikowaniu dokumentów wypłaca środki na konto zbywcy, ewentualnie dodatkowe środki na wskazane konta w umowie

Warunki jakie aktualnie proponują banki są  atrakcyjne, a formalności nie są skomplikowane. Ponadto kredyt samochodowy jest znacznie „łatwiej” otrzymać od kredytu gotówkowego ponieważ zabezpieczeniem jest samochód.

Czy lekarze, stomatolodzy, prawnicy mogą uzyskać lepsze warunki finansowania?

Tak, przedstawiciele wolnych zawodów (lekarze, stomatolodzy, weterynarze, prawnicy, radcy prawni, architekci, notariusze) są grupą lubianą przez banki i firmy leasingowe. Począwszy od kredytu mieszkaniowego po leasing, kredyt samochodowy, inwestycyjny czy obrotowy znacznie łatwiej mogą otrzymać finansowanie. Ponadto  mają większe możliwości negocjowania warunków cenowych chociażby z racji wysokich zarobków.I tak np. lekarz, aby ubiegać się o kredyt mieszkaniowy musi przedstawić tylko oświadczenie o dochodach i o niezaleganiu z ZUS oraz US oraz dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania zawodu.W przypadku leasingu lekarz otrzyma finansowanie praktycznie na podstawie samego dowodu osobistego. Formalności są zniesione do minimum, a decyzję można uzyskać nawet w ciągu 5 min. Większość firm leasingowych oferuje również atrakcyjne rabaty na zakup pojazdu oferowane przez szeroką sieć współpracujących dealerów oraz karty paliwowe. Dla wolnych zawodów zostały stworzone również specjalne oferty leasingu na zakup urządzeń oraz specjalne pożyczki na zakup urządzeń w zależności od potrzeb przedstawicieli tej grupy.Kredyt obrotowy dla wolnych zawodów jest dostępny już nawet do 300 000 zł bez zabezpieczeń w minimalną ilością wymaganych dokumentów.

Czy nowa firma może otrzymać kredyt lub leasing??

Tak. W przypadku leasingu jest możliwe sfinansowanie nawet od pierwszego dnia działalności. Preferowanym przedmiotem takiego finansowania są przedmioty łatwo zbywalne np. pojazdy.